Jak to funguje?

Vytvořte si stránku

 

Vložte fotografii

Stránku jednoduše vytvoříte vložením libovolné vlastní fotografie z počítače, telefonu či tabletu. Záleží na Vás, zda vložíte fotku, která pro Vás a někoho dalšího něco symbolizuje, nebo se Vám prostě jenom líbí.
Pozor na autorská práva! Zodpovědnost za zvolenou fotografii nese majitel vytvořené stránky, nikoliv provozovatel webu. Je možné vkládat fotografie s příponami jpg a png.

 

Stránce určete její charakter a vlastnosti

Vámi vytvořené stránce přidělíte v připraveném menu její charakter, může být veřejná nebo skrytá a přístupná pouze pro pozvané. Můžete dovolit ostatním, aby do ní vkládali svoje schránky se vzkazy, přáními, diskuzemi apod. (tzv. body). Tvůrce každého bodu, ať už na cizí stránce, kde je to majitelem umožněno, nebo na stránce vlastní, přidělí příslušnému bodu jeho charakter a vlastnosti dle nabízených možností. Soukromé stránky nebudou v naší databázi uveřejněny a zobrazí se pouze ve Vašem zaregistrovaném účtu (tzv. „ Domečku“) a dále Vámi pozvaným osobám. Tyto soukromé stránky jsou označeny červenou stuhou. Stránky, které budou uveřejněny, ale jejich majitel nedovolí ostatním vkládat body (vzkazy, přání…), budou označeny oranžovou stuhou. Stránky, do kterých bude moci kdokoliv vkládat svoje body, budou označeny stuhou zelenou.

 

Charakter a vlastnosti stránky můžete měnit

Jako autor stránky můžete měnit její vlastnosti. Pouze u stránky, u které jste dovolili veřejnosti vkládat body s obsahem, již nemůžete tuto stránku změnit na soukromou (červená stuha), protože byste ostatním znemožnili přístup do jejich vytvořených schránek s někdy možná cenným a zajímavým obsahem.

 

Stránku můžete smazat

Pokud jste na fotografii nedovolili ostatním vkládat body, můžete jako autoři stránku smazat i s příslušnými vloženými body, a to i v případě, že jste dovolili veřejnosti do bodu jakkoli přispívat. Zkrátka schránka je Vaše, a Vy si s ní můžete dělat co chcete.

 

Uložte si na svůj účet oblíbené cizí stránky

Do svého „Domečku“ si můžete umístit i své oblíbené veřejné stránky z databáze, abyste je nemuseli vždy znovu vyhledávat.

 

Nabídněte svoji fotografii ostatním.

Pokud nemáte zrovna při ruce vlastní fotografii, můžete si vybrat z naší fotogalerie. Do té můžete také Vy přispívat svými fotografiemi. Chcete-li, nabídněte vlastní fotku ostatním hned v úvodu při vytváření své stránky. Vaše fotografie nabídnuté do databáze však nejprve projdou schválením, abychom předešli šíření nevhodných snímků.

 

Vložte do ní body


Umístění bodu

Do Vámi připravené stránky s příslušnými vlastnostmi (veřejná, neveřejná, možnost libovolně vkládat další body se vzkazy, přáními, diskuzemi…apod.) vložte na libovolné místo již zmíněný bod, kde chcete, aby byla umístěna Vaše schránka s příslušným obsahem. Vlastní umístění bodu ve fotografii ve většině případů ještě umocňuje význam toho, co chce autor stránky fotografií a obsahem bodu ostatním sdělit, co chce zdůraznit a na co chce ostatní zvláště upozornit.

 

Charakteristika bodu

Jednotlivé body budou mít pravděpodobně velmi rozdílné obsahy - od velmi strohých zpráv až po bohaté diskuze, krásná přání, vzpomínková místa apod.
Tvůrce každého bodu, ať už na cizí stránce, kde to autor povolil, nebo na stránce vlastní, přidělí danému bodu opět charakteristiku a vlastnosti dle nabízených možností.

 

Dostupnost bodu

Všechny body (schránky s různým obsahem), které jste vytvořili - ať už na stránkách vlastních, nebo cizích - se zobrazují sytě. Stejně tak se zobrazují body, kde autor umožnil prohlížení, nebo dokonce přispívání veřejnosti do příslušné schránky. Body, do nichž přístup nemáme, nejsou veřejné, nebo jsme do nich nedostali pozvání, uvidíme na příslušné stránce (fotografii) jako průhledné (nedostupné).

 

Sdílejte stránku s přáteli

 

Pozvání přátel

Po vytvoření vlastní stránky a umístění bodu na Vámi zvolené místo můžete začít do této schránky zvát své známé, přátele, příbuzné, kamarády. Někdy bude třeba pozvaná pouze jedna osoba a příslušná stránka bude neveřejná. Těch možností je u nás připraveno opravdu mnoho. Při vytváření webu jsme mysleli jak na čistě soukromá, tak na veřejná témata, která budou obsahem různých vzkazů, překvapení, diskuzí nebo vzpomínkových míst pro žijící, ale i pro zemřelé. Vytvořit takové vzpomínkové místo pro milovanou osobu, která už není mezi námi, může být velmi emotivním překvapením pro pozvané. Co pozvaným dovolíte, už bude jen a jen na Vás.

 

Pravomoci pozvaných

Pokud bude stránka veřejná a bod v ní otevřen jak pro čtení, tak pro  příspěvky ostatních, vlastním pozváním jednak osoby přednostně upozorníte na příslušnou stránku s daným bodem, ale budete jim moci při zvaní udělit třeba větší pravomoci, než má v daném bodu ostatní veřejnost.
Autor bodu udělí pozvaným různá práva, ti budou také moci zvát další osoby, ale pouze v maximálních právech, která obdrželi od autora.
Ti další, pokud obdrží tuto možnost, budou moci zvát další uživatele.

 

Výhody a možnosti autorů

Výhodou autora je, že se mu v jeho zvací tabulce objevují všechna pozvání ode všech uživatelů, a to i s udělenými pravomocemi. On jako autor bodu může vždy upravovat a měnit oprávnění ostatním. V příslušné zvací tabulce se autorovi zobrazí, kdo koho pozval a jaká mu byla přidělena práva. Který uživatel kód obdržel a vložil na www.memorynet.cz , bude ve zvací tabulce vidět až po jeho uložení na příslušný účet tzv.„Domeček“.

 

Princip pozvání

Jak bude probíhat samotné zvaní? Program každému pozvanému vygeneruje jedinečný kód, který autor stránky zašle pozvaným buď e-mailem, SMS zprávou, nebo ho může pozvanému předat vytištěný jako dárek k svátku, narozeninám, Vánocům apod.
Příslušný obdržený kód od autora schránky vložíte na www.memorynet.cz a okamžitě se Vám zobrazí příslušná stránka a bod, do něhož jste byli pozváni, bude blikat.

 

Zabezpečení zvacího kódu

Tento kód jde zadat z bezpečnostních důvodů pouze dvakrát, podruhé Vás program požádá o přihlášení (pokud již máte uživatelský účet „Domeček“), nebo Vás vyzve k registraci.
Pokud zadáte kód poprvé a jste přihlášeni, druhou možnost zadávání kódu už nepotřebujete, protože příslušnou stránku s bodem máte již uloženu na svém účtu.
Obdržený kód nikdy nikomu nesdělujte, mohlo by se stát, že Vás dotyčná osoba předběhne a Vy už se do příslušné schránky nedostanete a obsah adresovaný Vám si bude číst někdo jiný. To může být velmi nepříjemná věc, nehledě na to, že tam může pozvat mnoho dalších osob, které obsah vidět také neměli. U stránek veřejných takové riziko pravděpodobně nehrozí, u stránek soukromých by to však mohl být problém.
Pokud se Vám něco takového stane, tak je nejlepší se spojit okamžitě s autorem a například se s ním dohodnout, aby příslušný bod (schránku) smazal.